Divisie Geotechniek Sport Green

De DGSG - Divisie Geotechniek, Sport & Groen bestaat uit een uniek team van ervaren ingenieurs en technici die gespecialiseerd zijn in bodemonderzoek van sportinfrastructuren (sportvelden) en groene ruimten (gazons, aanplantingen, bomen,...). De expertises worden uitgevoerd in samenwerking met geaccrediteerde laboratoria, officiële instellingen en universiteiten.

We zijn er voor u:

  • Bemestings- en onderhoudsadvies
  • Bodemvoorstudie, bepaling van risicolagen
  • Waterhuishouding (watertafel, drainage, waterkwellen,...)
  • Kwaliteitscontrole tijdens aanleg
  • Milieuhygiënisch bodemonderzoek
  • Controle van bodemstabiliteit + advies ter verbetering ervan
  • Compactatiemetingen
  • Kwaliteitskeuringen volgens de normen van FIFA, FIH, IAAF, IRB, …

 

Diensten (lees meer...)

Een bodemprofiel laat toe eventuele risicolagen, drainagecapaciteit van de bodem, aanwezigheid van wortels of andere vervuiling te bepalen.

Onderzoek naar de dikte van de lagen van het bodemprofiel.

Onderzoek naar de stabiliteit van de bodem.

Kwaliteitskeuring: onderzoek naar de vlakheid van het speelveld.

Kwaliteitskeuring: onderzoek naar de balrol.

Onderzoek van het chocabsorptievermogen van de bodem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle diensten: 

 

Bodemonderzoek