DGSG-Diensten aan architecten

De DGSG - Divisie Geotechniek, Sport & Groen geeft sind vele jaren verschillende diensten voor bodem, sportinfrastructuren (sportvelden) en groene ruimten. Deze diensten worden gecoördineerd door ingenieurs en uitgevoerd door ervaren technici. De diensten van DGSG worden aan elke specifieke situatie aangepast en worden zo snel mogelijk uitgevoerd.

Bodemvoorstudie

 • onderzoek van de bodemstabiliteit
 • profielbeschrijving van de ondergrond (oude funderingen) via boringen
 • bepaling van risicolagen via boringen
 • bepaling en berekening van eventueel ondergronds water
 • bepaling van de drainagecapaciteit van bodem of substraat
 • bepaling van zware metalen
 • bepaling van de landbouwkundige waarde van de grond

Technisch advies op basis van een bodemvoorstudie

 • verbetering van de bodemstabiliteit (koffer, fundering,...)
 • verbetering of vernieuwing van een fundering
 • beheer van ondergronds water
 • verbetering van het drainagevermogen van de bodem of het substraat
 • verbetering van de landbouwkundige waarde van een bodem

Bodemanalyses (LABOcontrolen)

De stalen worden in een laboratorium onderzocht naar verschillende parameters. Vervolgens worden de resultaten vergeleken met normwaarden. Tenslotte wordt een technisch advies gegeven naar gebruik of onderhoud toe of ter verbetering van de situatie. LABOcontrolen kunnen uitgevoerd worden op: alle bodemstalen, grind, zand, lava, caoutchouc, compost, teelaarde, ...

Diagnose - problemen

 • waterhuishouding - drainage
 • bodemcompactatie
 • verzakkingen
 • bodem- of watervervuiling
 • slechte groeiontwikkeling - ziekte
 • abnormale veroudering

Onderhoud

Bemestingsadvies, advies voor fysische bodemverbetering (verluchting, bezanding, aanvoer van compost,...) op basis van bodemanalyses (LABOcontrolen).

Kwaliteitskeuringen

Metingen worden deels ter plaatse, deels in het laboratorium uitgevoerd conform de huidige normen. Er wordt technisch advies gegeven indien de resultaten verschillen van de normwaarden.

Juridische expertises

De DGSG kan een juridische expertise uitvoeren voor sportinfrastructuren en groene ruimten.

Technische vormingen

U kunt beroep doen op de DGSG om technische vormingen te komen geven: presentatie van de laatste normen, uiteenzettingen op basis van case studies,...