Diensten DGSG - Divisie Geotechniek, Sport en Groen

Bodemonderzoek

Het is van uiterst belang om vóór de aanvang van de opstelling van het lastenboek, een grondige studie van de ondergrond uit te voeren. De DGSG voert deze bodemvoorstudies op een professionele manier en in samenwerking met de Bodemkundige dienst van België.

Bodemvoorstudies

Een bodemvoorstudie geeft een volledig beeld van de ondergrond. Een grondige bodemvoorstudie die vóór de opstelling van het lastenboek uitgevoerd wordt, vermijdt onvoorziene problemen (kosten) tijdens aanleg.

De DGSG geeft sind vele jaren verschillende diensten voor bodem, sportinfrastructuren (sportvelden) en groene ruimten. Deze diensten worden gecoördineerd door ingenieurs en uitgevoerd door ervaren technici. De diensten van DGSG worden aan elke specifieke situatie aangepast en worden zo snel mogelijk uitgevoerd.

Een bodemvoorstudie omvat volgende zaken:

  • onderzoek van de bodemstabiliteit
  • profielbeschrijving van de ondergrond (oude funderingen) via boringen
  • bepaling van risicolagen via boringen
  • bepaling en berekening van eventueel ondergronds water
  • bepaling van de drainagecapaciteit van bodem of substraat
  • bepaling van zware metalen
  • bepaling van de landbouwkundige waarde van de grond

Bodemontledingen

Bodemontledingen of bodemanalyses (LABOcontrolen) vindt u hier.

MilieuHygiënisch BodemOnderzoek (MHBO)

Een MHBO bepaald of de bodem verontreinigd is (met zware metalen, pesticiden, olie,...).